ఇన్స్టాల్

sayyed janipasha

#మెగా ఫ్యామిలి
Check out Shiva Bangaram’s video! #TikTok >   http://vm.tiktok.com/Jw8xYo/
Check out Shiva Bangaram’s video! #TikTok > http://vm.tiktok.com/Jw8xYo/

G.K

#భారతీయ సమస్యలు మంచ్
తీరుపతీ తీరుపతీ తీరుపతీ తీరుపతీ లో కోండపైన ఏ జరుగుతుంది అసలు కోండపైన కి వేల్లిన భక్తులు కోంతమంది భక్తులు కనిపించ్చకుడ మాయంఅవుతున్నరు ఏటుచూసిన కనబడుటలేదు అని పోటొలు 2001 నుండి ఏక్కువగ జరుగుతుంది అసలు కోండపైన జిగేది తేలుస తేలినట్టు వుంట్టున్నర అదికారులు అసలు భక్తులు ఏటువేలుతున్నరు పులులు ఏమైన తింట్టున్నయ లేక కిడ్నప్ అవుతున్నర ఏవరైన కిడ్నప్ చేస్తున్నర కోండపైన జిగే రహస్యం ఇంక తేలియడంలేదు ఏంజరుగుతుంది అంతుచిక్కడంలేదు .? దీనివేనకఏవరున్న వదిలేప్రసక్తేలేదు తీరుపతీ కోండ అంత గాలించైన దోంగల్ని పట్టుకోవాలి కోరుతున్న భక్తులు

kd

#భక్తి & ఆధ్యాత్మికతం
అసలు ముస్లిం కమ్యూనిటీ యందుకు 786 ని పవిత్రంగా చూస్తుంది ఎవరికి ఐనా తెలుసా ?
అసలు ముస్లిం కమ్యూనిటీ యందుకు 786 ని పవిత్రంగా చూస్తుంది ఎవరికి ఐనా తెలుసా ?

Abivaani

#ప్రేరణ
మీలో ఎంతమంది  Software Jobs చేస్తున్నారు ?
మీలో ఎంతమంది Software Jobs చేస్తున్నారు ?

శిరికొండ సాయి శివ

#ప్రేరణ
ammai abbai manastatvam
ammai abbai manastatvam

Sowmya

#భక్తి & ఆధ్యాత్మికతం
తెలంగాణ లో వున్న అతి పెద్ద గుడి ఏది ?
తెలంగాణ లో వున్న అతి పెద్ద గుడి ఏది ?

Abivaani

#జనరల్
చిన్నపుడు మీకు బాగా గుర్తున్న advertisement ఏది ?

Sathireddy

#జనరల్
10rs 786 notes
10rs 786 notes

Jaanu

#భక్తి & ఆధ్యాత్మికతం
Jesus
Jesus

Jaanu

#భక్తి & ఆధ్యాత్మికతం
Jesus
Jesus

Sathireddy

#క్రికెట్
786 note
786 note

haarika

#మెగా ఫ్యామిలి
2019 ఎలేచ్షన్స్ లో పవన్ కళ్యాణ్ కమెడియన్ కావడం కాయం అని ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది ?
2019 ఎలేచ్షన్స్ లో పవన్ కళ్యాణ్ కమెడియన్ కావడం కాయం అని ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది ?

prabhakar

#లవ్ & రిలేషన్షిప్స్
Mother
Mother

SREEDHAR REDDY

#భారతీయ సమస్యలు మంచ్
గ్రామసచివాలయం అన్నది ఒక మంచి ఆలోచన .ఈ ఆలోచన ను క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తే .దేశం లోనే ఏ ఒక్కరు అందించని సువర్ణ పాలన వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అందించిన గొప్ప వ్యక్తి అవుతారు.
గ్రామసచివాలయం అన్నది ఒక మంచి ఆలోచన .ఈ ఆలోచన ను క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తే .దేశం లోనే ఏ ఒక్కరు అందించని సువర్ణ పాలన వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అందించిన గొప్ప వ్యక్తి అవుతారు.

SREEDHAR REDDY

#న్యూస్ & పాలిటిక్స్
గ్రామసచివాలయం అన్నది ఒక మంచి ఆలోచన .ఈ ఆలోచన ను క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తే .దేశం లోనే ఏ ఒక్కరు అందించని సువర్ణ పాలన వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అందించిన గొప్ప వ్యక్తి అవుతారు.
గ్రామసచివాలయం అన్నది ఒక మంచి ఆలోచన .ఈ ఆలోచన ను క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తే .దేశం లోనే ఏ ఒక్కరు అందించని సువర్ణ పాలన వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అందించిన గొప్ప వ్యక్తి అవుతారు.

SREEDHAR REDDY

#లవ్ & రిలేషన్షిప్స్
గ్రామసచివాలయం అన్నది ఒక మంచి ఆలోచన .ఈ ఆలోచన ను క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తే .దేశం లోనే ఏ ఒక్కరు అందించని సువర్ణ పాలన వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అందించిన గొప్ప వ్యక్తి అవుతారు.
గ్రామసచివాలయం అన్నది ఒక మంచి ఆలోచన .ఈ ఆలోచన ను క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తే .దేశం లోనే ఏ ఒక్కరు అందించని సువర్ణ పాలన వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అందించిన గొప్ప వ్యక్తి అవుతారు.

SREEDHAR REDDY

#ప్రేరణ
గ్రామసచివాలయం అన్నది ఒక మంచి ఆలోచన .ఈ ఆలోచన ను క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తే .దేశం లోనే ఏ ఒక్కరు అందించని సువర్ణ పాలన వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అందించిన గొప్ప వ్యక్తి అవుతారు.
గ్రామసచివాలయం అన్నది ఒక మంచి ఆలోచన .ఈ ఆలోచన ను క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తే .దేశం లోనే ఏ ఒక్కరు అందించని సువర్ణ పాలన వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అందించిన గొప్ప వ్యక్తి అవుతారు.
ఇంకా »