ఇన్స్టాల్

rachana

#ఎలక్షన్ స్టోరీస్16/05/2019, 4:15:20 pm
ఫలితాల రోజే మహాకూటమి సమావేశం !

కాంగ్రెస్‌ సారథ్యంలో పలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏకమై మహాగత్‌బంధన్‌ కూటమి !
ఫలితాల రోజే మహాకూటమి సమావేశం ! కాంగ్రెస్‌ సారథ్యంలో పలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏకమై మహాగత్‌బంధన్‌ కూటమి !