ఇన్స్టాల్

charan

#టాలీవుడ్07/12/2018, 12:13:42 pm
ఎన్టీఆర్ కోసమే ఆ సినిమా చేశాను: హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా......ఎన్టీఆర్ సినిమాలో కనిపించడమే అదృష్టం .పాత్ర చిన్నదైనా పట్టించుకోలేదు 

వచ్చే ఏడాది నా కెరియర్ మరింత బాగుంటుంది ........
ఎన్టీఆర్ కోసమే ఆ సినిమా చేశాను: హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా......ఎన్టీఆర్ సినిమాలో కనిపించడమే అదృష్టం .పాత్ర చిన్నదైనా పట్టించుకోలేదు వచ్చే ఏడాది నా కెరియర్ మరింత బాగుంటుంది ........