ఇన్స్టాల్

VIJAY SAGAR

#ఎన్నికలు`1907/12/2018, 11:55:53 am
సిద్ధిపేటలో ఎదురుపడ్డ కేటీఆర్, హరీష్.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు...... !

# బావ కంగ్రాట్స్.. నీకు లక్ష మెజార్టీ ఖాయం....

#నీ దాంట్లో సగం మెజార్టీ అయినా తెచ్చుకుంటా.

#సిరిసిల్ల పోతున్నా: హరీష్ తో కేటీఆర్..
సిద్ధిపేటలో ఎదురుపడ్డ కేటీఆర్, హరీష్.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు...... ! # బావ కంగ్రాట్స్.. నీకు లక్ష మెజార్టీ ఖాయం.... #నీ దాంట్లో సగం మెజార్టీ అయినా తెచ్చుకుంటా. #సిరిసిల్ల పోతున్నా: హరీష్ తో కేటీఆర్..