పాలిటిక్స్
INSTALL APP
తెలంగాణలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన ఎన్నికలు ... *119 నియోజకవర్గాల్లో ముగిసిన పోలింగ్ *116 నియోజకవర్గాల్లో 5 గంటలకు ముగిసిన పోలింగ్ *13 సమస్యాత్మక నియోజకవర్గాల్లో ఒక గంట ముందుగానే ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిసింది.