ఇన్స్టాల్

VINAY

#ఎన్నికలు`1907/12/2018, 11:47:47 am
తెలంగాణలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన ఎన్నికలు  ...

 *119 నియోజకవర్గాల్లో ముగిసిన పోలింగ్ 

 *116 నియోజకవర్గాల్లో 5 గంటలకు ముగిసిన పోలింగ్

 *13 సమస్యాత్మక నియోజకవర్గాల్లో ఒక గంట ముందుగానే

 ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిసింది.
తెలంగాణలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన ఎన్నికలు ... *119 నియోజకవర్గాల్లో ముగిసిన పోలింగ్ *116 నియోజకవర్గాల్లో 5 గంటలకు ముగిసిన పోలింగ్ *13 సమస్యాత్మక నియోజకవర్గాల్లో ఒక గంట ముందుగానే ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిసింది.